Gebruiksvoorwaarden van de website

Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden en accepteer ze voordat u deze website gebruikt. Door het gebruik van deze website bevestigt u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, dient u het gebruik van deze website te staken.

Auteursrechten

Alle auteursrechten voor de inhoud op deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, foto's, afbeeldingen, video's en geluid ("Inhoud") zijn eigendom van ARKRAY, onze gelieerde ondernemingen of derden en worden beschermd door Japanse intellectuele-eigendomsrechten, internationale conventies en overige wetten inzake intellectuele-eigendomsrechten. Met uitzondering van een kopie/aanhaling voor persoonlijk gebruik die uit hoofde van deze wet- en regelgeving is toegestaan, mogen deze website en Inhoud niet zonder toestemming worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd of verspreid.

Handelsmerken

De naam en het logo van ARKRAY en de namen van producten en diensten van zowel ARKRAY als bedrijven binnen de ARKRAY Group die op deze website staan vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van ARKRAY Inc. of bedrijven binnen de ARKRAY Group.

Reproductie of toe-eigening van handelsmerken op deze website zonder enige vorm van toestemming is verboden.

Vrijwaringsverklaring

De Inhoud op deze website wordt voetstoots verstrekt en ARKRAY geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid, bruikbaarheid en geloofwaardigheid ervan. In geen geval zijn ARKRAY, onze gelieerde ondernemingen of derden aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website. Houd er rekening mee dat zowel de Inhoud, bestandsnaam, enz. op deze website als deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.

Niet-vertrouwelijke informatie

Alle informatie die wij via e-mail, enz. ontvangen, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Het staat ARKRAY vrij om alle verzonden informatie (ideeën, voorstellen, enz.) te gebruiken voor elk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de ontwikkeling van diensten en/of producten, vervaardiging, marketing, enz. In dergelijke gevallen is ARKRAY niet aansprakelijk voor het betalen van compensatie, enz. aan de afzender van dergelijke informatie.

Toepasselijke wet- en regelgeving/bevoegde rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Japanse wet- en regelgeving, zonder verwijzing naar collisieregels. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze website en/of deze Gebruiksvoorwaarden, valt onder de exclusieve jurisdictie van de arrondissementsrechtbank van Kyoto in Japan.

We maken gebruik van (i) noodzakelijke cookies om u te kunnen voorzien van services op de website, (ii) functionele cookies om ervoor te zorgen dat u de website zonder problemen kunt doorbladeren, (iii) analytische cookies om informatie te verzamelen voor de analyse van het verkeer op de website en (iv) prestatie-cookies om bezoeken en bronnen van het verkeer te tellen ten behoeve van verbetering van de prestaties van de website.
Als u op OPTIES klikt, kunt u de functionele cookies en/of zowel de analytische als de prestatie-cookies blokkeren.
Als u op ACCEPTEREN klikt, wordt u geacht alle genoemde typen cookies te accepteren.

Wanneer u onze website bezoekt, maken we gebruik van de onderstaande cookies ten behoeve van uiteenlopende doeleinden en ter verbetering van uw online ervaring op onze website. U kunt uw voorkeuren wijzigen en bepaalde typen cookies accepteren/afwijzen die anders op uw computer zouden worden opgeslagen wanneer u door onze website bladert. U wijzigt uw voorkeur door een vinkje te plaatsen of te verwijderen. Vergeet echter niet dat de verwijdering van cookies gevolgen kan hebben voor de manier waarop u onze website ervaart.