ARKRAY Privacybeleid

Voor uw gemoedsrust bij het gebruik van onze producten verklaren ARKRAY, Inc. en gelieerde ondernemingen ARKRAY Marketing, Inc., ARKRAY Global Business, Inc., ARKRAY Factory, Inc., ARKRAY Infinity, Inc. en Karada Lab, Inc. dat zij zich houden aan de wet met betrekking tot persoonsgegevens en aan onze bedrijfsvoorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (Voorschriften ARKRAY Group (ARKRAY Group Regulations), "Voorschriften voor de verwerking van persoonsgegevens" ("Regulations for the handling of personal information")) en dat zij de volgende maatregelen treffen ter bescherming van persoonsgegevens. Hieronder vindt u de beschrijving van ARKRAY's beleid inzake de bescherming en het beheer van persoonsgegevens op deze website.

1. Welke informatie verzamelen we over u

Op deze website vragen we uw persoonsgegevens bij de onderstaande activiteiten:

(1) Software downloaden: uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, bedrijf, beroep, e-mailadres e.d.

(2) Solliciteren naar een functie: uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, alma mater, loopbaan, e-mailadres e.d.

(3) Informatiemateriaal opvragen: uw naam, adres, telefoonnummer, bedrijf, e-mailadres e.d.

2. Hoe gebruiken we de verzamelde informatie

We gebruiken de informatie in clausule 1 uitsluitend voor de hieronder genoemde doeleinden.
Clausule 1 (1):
  gebruikersregistratie en/of levering van upgrade-informatie.
Clausule 1 (2):
  selectie van kandidaten, kennisgeving van onze bedrijfsinformatiesessie en rechtstreeks aanschrijven van de kandidaat.
Clausule 1 (3):
  levering van informatiemateriaal en reactie op informatieverzoeken.

3. Op welk moment geven we uw informatie vrij

We geven uw persoonsgegevens niet vrij aan derden met uitzondering van de onderstaande omstandigheden.

* Vrijgave aan ARKRAY's toeleveranciers of zakenpartners (verkoopvertegenwoordigers, expediteurs e.d.) om de in clausule 2 beschreven doeleinden te verwezenlijken.

* Wanneer wettelijk vereist.

* Wanneer uw goedkeuring is verkregen.

Ingeval we uw persoonsgegevens vrijgeven aan derden, moeten deze derden een contract aangaan waarin de vertrouwelijkheid is gewaarborgd en waarin verdere verspreiding van uw persoonsgegevens is verboden. Aldus moet informatiemanagement naar behoren zijn geïmplementeerd.

4. Hoe u uw informatie kunt wijzigen of verwijderen

Ingeval u, ongeacht de reden, eerder geregistreerde informatie wilt wijzigen of verwijderen, bieden we u de mogelijkheid, de informatie te wijzigen of verwijderen via e-mail, het scherm voor gebruikersregistratie e.d.

5. Hoe beschermen we binnen ons bedrijf uw persoonsgegevens

Ter bescherming van uw persoonsgegevens is ons beveiligde systeem binnen het bedrijf opgezet, met een manager voor onze privacywerkwijze en met naar behoren geïmplementeerd management.
Ook hanteren we richtlijnen voor de omgang met persoonsgegevens als onderdeel van de arbeidsvoorschriften, communiceren deze richtlijnen naar onze werknemers, geven scholing en instructies aan werknemers inzake de omgang met persoonsgegevens en staan op naleving van deze voorschriften.

6. Hoe verbeteren we onze privacywerkwijze

Naast inachtneming van de geldende wet- en regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens zullen we ons privacybeleid naar behoren evalueren en verbeteren.

7. Hoe u contact kunt opnemen met ons over ons privacybeleid

Gebruik de onderstaande adresgegevens om meningen en vragen te verzenden evenals verzoeken tot bevestiging, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens die is geregistreerd bij ARKRAY, Inc. en gelieerde bedrijven.

*Geef in het veld "Inhoud van informatieverzoek" de gewenste afhandeling van uw verzoek op, bijvoorbeeld "Inzake wijziging van persoonsgegevens", "Inzake verwijdering van persoonsgegevens", "Informatieverzoek inzake verwerking van persoonsgegevens" e.d.

ARKRAY, Inc. Group Support Team
Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku, Kyoto 602-0008, JAPAN
TEL: +81-75-662-8979

Contact opnemen met ons

Privacyverklaring

Laatst herzien: Juni 2021

Deze Privacyverklaring dient om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing wanneer de Algemene verordening gegevensbescherming in de Europese Unie of de gegevensbeschermingswet in het Verenigd Koninkrijk van toepassing is.

Algemene Privacyverklaring

Bij ARKRAY, Inc. ("ARKRAY") zijn wij toegewijd uw persoonlijke informatie te beschermen. In deze Privacyverklaring beschrijven wij welke soorten Persoonsgegevens ARKRAY kan verzamelen; de manieren waarop ARKRAY uw Persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken of delen; de stappen die ARKRAY onderneemt om uw Persoonsgegevens te beschermen; en de keuzes die u hebt met betrekking tot het gebruik van uw Persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de websites van ARKRAY die naar deze kennisgeving verwijzen.

In deze Privacyverklaring wordt onder "Persoonsgegevens" verstaan: alle informatie waarmee u, zowel direct als indirect, kunt worden geïdentificeerd, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de vertegenwoordiger in de EU of het VK

De verwerkingsverantwoordelijke is ARKRAY.
Adres: Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku, Kyoto 602-0008, Japan
E-mail adres: arkray_connect@arkray.co.jp
Naam van CEO: Yukitoshi Yao

De EU-vertegenwoordiger is ARKRAY Italia S.R.L.
Adres: PIAZZA DEL CARMINE 4 CAP 20121 MILANO ITALI
E-mail adres: info.italy@arkray.com

De VK-vertegenwoordiger is ARKRAY Limited
Adres: W02-03 Columba House, Adastral Park, Ipswich IP5 3RE, VERENIGD KONINKRIJK
E-mail adres: info.england@arkray.com

Hoe en waarom wij uw Persoonsgegevens verwerken

Wij kunnen op deze website de volgende Persoonsgegevens over u verzamelen.

 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
 • Beroep
 • Functieomschrijving
 • Werkplaats
 • IP-adres
 • Geografische locatie
 • Cookies

Wij verwerken uw Persoonsgegevens op onze websites voor de volgende doeleinden:

Om te reageren op uw verzoeken of vragen

Wij kunnen uw Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken om te reageren op uw verzoeken, zoals verzoeken om medische informatie, vragen over onze producten of verzoeken om u aan te melden voor onze mailinglijst. Op uw verzoek kunnen wij uw contactinformatie verzamelen (zoals uw naam, postadres, telefoonnummer en functie), alsook uw interesses en voorkeuren (zoals producten of interessegebieden) en alle andere informatie die u aan ons verstrekt.

Om een transactie te voltooien

Onze website kan Persoonsgegevens over u verzamelen om door u aangevraagde diensten te verlenen en om inzicht te krijgen in uw interesses en voorkeuren. In deze gevallen kunnen wij uw contactgegevens en gegevens over eerdere transacties verzamelen (zoals bestelgeschiedenis en klantaccountinformatie).

Om informatie over producten en diensten te verstrekken

Wij kunnen u informatie verstrekken over onze producten, seminars of andere medische informatie waarvan wij denken dat die voor u van belang kunnen zijn, alsook informatie met betrekking tot onderhoud.

Om onze websites te onderhouden, waaronder voor beveiligingsdoeleinden

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens, zoals uw IP-adres, geografische locatie, door u geraadpleegde bronnen en soortgelijke informatie, om onze websites, netwerksystemen en andere activa te beveiligen.

Om de doeltreffendheid van reclame te meten

Wij kunnen de gegevens over uw bezoeken aan deze website gebruiken om de doeltreffendheid van advertenties te meten en om advertenties over onze producten en diensten aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn.

Bepaalde functies van deze website zijn mogelijk niet voor u beschikbaar als u bepaalde Persoonsgegevens niet aan ons verstrekt. Alle Persoonsgegevens die u op onze websites aan ons verstrekt, zullen in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden gebruikt.

Rechtvaardigingsgrondslag

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze legitieme belangen, zoals voor de promotie van ons bedrijf en de bescherming van onze websites, of die van een derde partij.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook verwerken indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Ontvangers van uw Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende Persoonsgegevens delen met aan ARKRAY gelieerde ondernemingen die hun hoofdvestiging in Japan of buiten Japan hebben. De ondernemingen die momenteel in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk aan ARKRAY gelieerd zijn, staan vermeld op de volgende website: (https://www.arkray.eu/ben/dutch/about/group04.html#h1):

 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
 • Beroep
 • Functieomschrijving
 • Werkplek

Indien wij de Persoonsgegevens delen met aan ARKRAY gelieerde ondernemingen, worden de betrokken ondernemingen aangemerkt als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De aan ARKRAY-gelieerde ondernemingen zullen uw Persoonsgegevens gebruiken voor dezelfde doeleinden als gespecificeerd in de paragraaf "Hoe en waarom wij uw Persoonsgegevens verwerken" hierboven.

ARKRAY is binnen de groep van gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken de verantwoordelijke voor het gezamenlijk gebruik van Persoonsgegevens.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook delen met anderen dan de aan ARKRAY gelieerde ondernemingen (derden), zoals onze dienstverleners, voor de volgende doeleinden:

Om ARKRAY te helpen bij zakelijke transacties

Voor het technisch onderhoud van onze websites en andere webplatforms

Internationale doorgifte van uw Persoonsgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan een derde buiten de EER en/of het Verenigd Koninkrijk.

Wanneer wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij buiten de EER en/of het Verenigd Koninkrijk, zorgen wij ervoor dat de ontvangende partij:

 • uw Persoonsgegevens verwerkt in een land waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat het een passend beschermingsniveau biedt voor de rechten en vrijheden die u met betrekking tot uw Persoonsgegevens bezit en/of de regering van het Verenigd Koninkrijk het ontvangende land heeft gespecificeerd als een land dat een passend beschermingsniveau biedt, zoals bepaald in de Data Protection Act 2018; of
 • met ons de door de Europese Commissie en/of regering van het Verenigd Koninkrijk goedgekeurde standaardclausules voor gegevensbescherming is aangegaan.

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over de bescherming die aan uw Persoonsgegevens wordt gegeven bij doorgifte buiten de EER en/of het Verenigd Koninkrijk (met inbegrip van een kopie van de standaardclausules inzake gegevensbescherming die wij hebben gesloten met de ontvangers van uw Persoonsgegevens) via de bovenaan dit document vermelde contactgegevens.

Informatie over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

 • Het recht om toegang te vragen tot de Persoonsgegevens die ARKRAY over u heeft.
 • Het recht om Persoonsgegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn, te rectificeren of te corrigeren.
 • Het recht om een kopie van uw Persoonsgegevens in elektronisch formaat te vragen zodat u de gegevens aan derden kunt doorgeven, of om te vragen dat ARKRAY uw Persoonsgegevens rechtstreeks aan derden overdraagt.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor marketing- en andere doeleinden.
 • Het recht om te verzoeken dat uw Persoonsgegevens worden gewist.
 • Het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens tot bepaalde beperkte doeleinden.
 • Het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

Wanneer u eenmaal toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming altijd intrekken. We willen u erop wijzen dat de intrekking van uw toestemming geen terugwerkende kracht heeft en de rechtmatigheid van de verwerking onder de gegeven toestemming, voordat deze ingetrokken werd, niet aantast.

U kunt ons kenbaar maken dat u de in deze paragraaf opgesomde rechten wenst uit te oefenen door met ons contact op te nemen via de bovenaan in dit document vermelde contactgegevens.

Als u van mening bent dat onze gegevensverwerking niet in overeenstemming is met de AVG, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw Persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is om deze te verwerken. Die periode zal niet langer zijn dan 6 jaar vanaf de beëindiging van onze zakelijke relatie met u of de laatste communicatie met u, behalve voor zover wij op grond van toepasselijke wetgeving verplicht zijn om deze Persoonsgegevens langer te bewaren, in welk geval wij deze gegevens gedurende de op grond van toepasselijke wetgeving vereiste periode zullen bewaren.

Gegevensbeveiliging

ARKRAY en haar dienstverleners nemen redelijke stappen om de Persoonsgegevens waartoe wij toegang krijgen of die wij via deze website ontvangen te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Desalniettemin geeft ARKRAY geen garantie met betrekking tot de beveiliging van uw Persoonsgegevens en wijst ARKRAY, voor zover wettelijk toegestaan, alle aansprakelijkheid en schade veroorzaakt door verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging af. Wij raden u aan alle beschikbare voorzorgsmaatregelen te treffen om de Persoonsgegevens die u op deze website indient te beschermen.

Wijzigen van deze Privacyverklaring

Van tijd tot tijd kunnen wij deze Privacyverklaring herzien. Dergelijke wijzigingen in deze Privacyverklaring zullen op deze pagina worden weergegeven.

We maken gebruik van (i) noodzakelijke cookies om u te kunnen voorzien van services op de website, (ii) functionele cookies om ervoor te zorgen dat u de website zonder problemen kunt doorbladeren, (iii) analytische cookies om informatie te verzamelen voor de analyse van het verkeer op de website en (iv) prestatie-cookies om bezoeken en bronnen van het verkeer te tellen ten behoeve van verbetering van de prestaties van de website.
Als u op OPTIES klikt, kunt u de functionele cookies en/of zowel de analytische als de prestatie-cookies blokkeren.
Als u op ACCEPTEREN klikt, wordt u geacht alle genoemde typen cookies te accepteren.

Wanneer u onze website bezoekt, maken we gebruik van de onderstaande cookies ten behoeve van uiteenlopende doeleinden en ter verbetering van uw online ervaring op onze website. U kunt uw voorkeuren wijzigen en bepaalde typen cookies accepteren/afwijzen die anders op uw computer zouden worden opgeslagen wanneer u door onze website bladert. U wijzigt uw voorkeur door een vinkje te plaatsen of te verwijderen. Vergeet echter niet dat de verwijdering van cookies gevolgen kan hebben voor de manier waarop u onze website ervaart.