Een geschiedenis van pioniers - de bloedglucosemeter

De zich voortdurend ontwikkelende GLUCOCARD

ARKRAY en zijn geschiedenis met bloedglucosemeters

Eenvoudige bloedglucosemeter EYETONE (1970)
Eenvoudige bloedglucosemeter
EYETONE (1970)

We overdrijven niet als we zeggen dat de geschiedenis van ARKRAY gelijke tred houdt met de evolutie van bloedglucosemeting. In de jaren zestig maakte EYETONE van ARKRAY het mogelijk om de in de VS ontwikkelde bloedglucoseteststrips in kleine apparaten te meten en dat was een wereldprimeur. Het begrip 'klein' is enigszins misleidend,omdat de 'kleine' apparaten van vroeger niet in een borstzak zouden passen en tegenwoordig dus niet als 'klein' zouden worden bestempeld. Ze waren ongeveer net zo groot als twee op elkaar gestapelde videobanden. Bovendien was het display niet digitaal zoals nu, maar een analoge meter met een naaldwijzer. De reactietijd van het reagens was twee minuten en daarna moest de gebruiker het reagens reinigen en het water zorgvuldig wegvegen. Dit is naar moderne maatstaven nauwelijks snel en eenvoudig te noemen.

ARKRAY slaagde er vervolgens in om een teststrip met een eenvoudig af te vegen film te ontwikkelen en de reactietijd van twee minuten terug te brengen naar één minuut. Er werd vooruitgang geboekt bij het overstappen op een digitaal display en het verkleinen van het formaat. In 1989 werd het eerste apparaat ontwikkeld dat in een borstzakje paste, de Toecho III. In de jaren negentig maakte ARKRAY de overstap van de kleurvergelijkingsmethode naar enzymatische elektrodemethode, wat uiteindelijk leidde tot de huidige GLUCOCARD die vandaag op de markt is.

Kleurvergelijking of elektrodemethode?

De verschillende generaties bloedglucosemeters kunnen als volgt worden ingedeeld:

Eerste generatie Teststrips die moesten worden gereinigd en afgeveegd (enzymatische kleurvergelijking)
Visuele controle was mogelijk, maar de resultaten waren sterk afhankelijk van de techniek van de gebruiker.
Tweede generatie Teststrips die niet meer hoefden te worden afgeveegd voor enzymatische kleurenvergelijking
Reinigen en afvegen was niet meer nodig en onnauwkeurige metingen vanwege de techniek van de gebruiker behoorden tot het verleden.
Derde generatie Bij de enzymatische elektrodemethode wordt de stroom gemeten die door een chemische reactie wordt gegenereerd.
(Nu) Dit is de meestgebruikte meetmethode die momenteel wordt gebruikt.
Vierde generatie: Niet-invasieve methode waarbij geen bloedmonster nodig is.
(Toekomst) Er is onderzoek gaande naar een bijna-infraroodmethode en een methode waarbij intercellulaire vloeistof wordt gebruikt.

Binnen de bovenstaande classificatie van de verschillende generaties bloedglucosemeters is het ook correct om te zeggen dat de stap tussen de tweede en derde generatie significant was. Het voordeel van het kleurvergelijkingssysteem was dat zelfs als het systeem defect was, een visuele meting kon worden uitgevoerd en een ruw resultaat kon worden verkregen, hoewel het proces van reinigen en afvegen lastig maar noodzakelijk was. Als het apparaat dat de elektrodemethode gebruikte echter niet werkte, kon de patiënt op geen enkele manier een testresultaat verkrijgen. Aan de andere kant was reinigen en afvegen niet meer nodig en was deze methode eenvoudiger en gebruiksvriendelijker. Binnen het bedrijf werd veel gediscussieerd over de vraag of we verder zouden moeten gaan met de kleurvergelijkingsmethode of moesten overstappen op de elektrodemethode. Uiteindelijk kozen we voor de elektrodemethode omdat dit systeem zelden faalde. Dit was het begin van de huidige versie van de GLUCOCARD.

Het laatste model dat gebruikmaakte van de enzymatische kleurvergelijkingsmethode GLUCOT III GT-4330(1989)
Het laatste model dat gebruikmaakte van de enzymatische
kleurvergelijkingsmethode
GLUCOT III GT-4330(1989)

Het eerste model dat gebruikmaakte van de enzymatische elektrodemethode GLUCOCARD GT-1610(1991)
Het eerste model dat gebruikmaakte van de enzymatische
elektrodemethode
GLUCOCARD GT-1610(1991)

De GLUCOCARD was een groot succes en werd dankzij het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid gesteund door medische professionals en patiënten. In 1986 werd het zelf meten van bloedglucose voor patiënten die zichzelf met insuline injecteerden, gedekt door verzekering en dit leidde mede tot een mate van erkenning waardoor het in feite de standaard werd voor bloedglucosemeters in Japan.

Onder onze concurrenten zijn er bedrijven die sinds het begin van de jaren negentig meer dan vier verschillende platforms (compatibele reagentia) hebben gebruikt voor zowel kleurvergelijking als elektrodemethoden. Alleen ARKRAY bleek in staat om de meettijd en het volume van het patiëntmonster op hetzelfde platform te verlagen. Er waren veel modelwijzigingen, maar het meten zelf bleef hetzelfde als bij het eerste model. Dit is waarschijnlijk een van de factoren die ertoe bijdroeg dat gebruikers het apparaat als betrouwbaar beoordeelden.

Conclusie

In 2003 werd de internationale ISO-norm 15197 van kracht voor bloedglucosemeters. In een wijziging in de Japanse farmaceutische wet in 2005 werd geoordeeld dat bloedglucosemeters een hoog risico vormen voor patiënten als zij deze zonder ondersteuning gebruiken en werden bloedglucosemeters, net als contactlenzen en pacemakers, geclassificeerd als streng gecontroleerd medisch hulpmiddel (klasse iV) en als medisch hulpmiddel dat speciaal gebruik en onderhoud behoeft (Specially Designated Maintenance Required Medical Device). Daarnaast werden in 2007 acceptatiecriteria voor bloedglucosemeters uitgegeven onder farmaceutisch recht. De omgeving waarin de bloedglucosemeters zich bevinden, is dus voortdurend in ontwikkeling. In het licht van de steeds strenger wordende normen, dagen we onszelf voortdurend uit om hulpmiddelen te maken die de levenskwaliteit van patiënten verbeteren en om de GLUCOCARD te blijven ontwikkelen

glucocard_s_onyx.jpg
Het nieuwste model
GLUCOCARD S onyx

We maken gebruik van (i) noodzakelijke cookies om u te kunnen voorzien van services op de website, (ii) functionele cookies om ervoor te zorgen dat u de website zonder problemen kunt doorbladeren, (iii) analytische cookies om informatie te verzamelen voor de analyse van het verkeer op de website en (iv) prestatie-cookies om bezoeken en bronnen van het verkeer te tellen ten behoeve van verbetering van de prestaties van de website.
Als u op OPTIES klikt, kunt u de functionele cookies en/of zowel de analytische als de prestatie-cookies blokkeren.
Als u op ACCEPTEREN klikt, wordt u geacht alle genoemde typen cookies te accepteren.

Wanneer u onze website bezoekt, maken we gebruik van de onderstaande cookies ten behoeve van uiteenlopende doeleinden en ter verbetering van uw online ervaring op onze website. U kunt uw voorkeuren wijzigen en bepaalde typen cookies accepteren/afwijzen die anders op uw computer zouden worden opgeslagen wanneer u door onze website bladert. U wijzigt uw voorkeur door een vinkje te plaatsen of te verwijderen. Vergeet echter niet dat de verwijdering van cookies gevolgen kan hebben voor de manier waarop u onze website ervaart.